Kelan Vaativa Lääkinnällinen kuntoutus / ALLASTERAPIA JA FYSIOTERAPIA

Yrityksemme on Kelan vaativan lääkinnällisen avokuntoutuksen sopimuskumppani vuosina 2020-2021. Sopimus koskee yksilö allasterapiaa ja fysioterapiaa. Allasterapiasopimuksemme on voimassa ja fysioterapiasopimus alkaa 1.5.2020.

Lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta: https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-vaativa-laakinnallinen-kuntoutus