Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkuvuutta. Asiakkaan aktiivinen osallistuminen terapiaan itsenäisen harjoittelun kautta on fysioterapiassa olennaista.

Toimintakyky voi alentua esimerkiksi synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen myötä, ja fysioterapiassa sitä pyritään kohentamaan fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian avulla.

Ohjauksessa ja neuvonnassa fysioterapeutti ohjeistaa asiakkaalle keinoja, joilla hän voi itse tukea ja parantaa toimintakykyään. Terapeuttisessa harjoittelussa asiakas oppii erilaisia liikkeitä ja harjoitteita, joiden avulla hän saa vahvistettua lihasvoimaa ja lisättyä liikkuvuutta. Manuaalisen terapian keinoja voivat olla pehmytkudoskäsittelyt (lihasten käsittely), faskiakäsittelyt (lihaskalvojen käsittely) sekä nivelten mobilisointi ja traktio (tähtäävät nivelen liikkuvuuden lisääntymiseen).

Ennaltaehkäisevässä fysioterapiassa pyritään esimerkiksi löytämään asiakkaalle parempia työskentelyasentoja tai palauttamaan mahdollisimman optimaaliset liikemallit asiakkaan yksilölliset rajoitteet huomioiden.

Fysioterapeutti Kouvola

Fysioterapiaa toteuttavat vain alan tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit, ja heidän toimintaansa valvovat sekä VALVIRA että aluehallintovirastot. Fysioterapia on aina yksilöllistä, ja siksi fysioterapeutti arvioi jokaisen asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Toimintakykyä voidaan arvioida myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona.

Fysioterapeutti huomioi asiakkaan aina kokonaisuutena hoidon suunnittelussa, eikä keskity pelkästään oireilevan alueen hoitoon.

Löydät sivuiltamme listan fysioterapeuteista Kouvolan alueen toimipisteissämme, eli Myllykoskella ja Inkeroisissa.

Fysioterapian keinot ja välineet

Fysioterapian pääasiallisia keinoja ovat liikuntaan ja liikkeeseen liittyvät hoitomenetelmät, mutta niitä voidaan tukea erilaisilla fysikaalisilla hoidoilla. Niissä fysioterapian tavoitteisiin tähdätään esimerkiksi kylmän tai lämmön vaikutusten avulla. Fysikaalisia hoitoja voidaan käyttää kivunlievityksessä sekä lihasten rentoutuksessa, ja ne myös tehostavat verenkiertoa hoitoalueella sekä aktivoivat lihaksia. Kouvolan toimipisteissämme fysikaalisia hoitoja käytetään esimerkiksi kipu- ja oirehoitoina.

Fysioterapeutti arvioi myös tarvetta terapiassa käytettäville välineille ja opastaa asiakasta niiden käytössä. Osaa välineistä voidaan käyttää myös omatoimisessa harjoittelussa kotona.

Fysioterapiassa käytettäviä välineitä ovat esimerkiksi vastuskuminauhat, terapiapallot tai tasapainolaudat. Kuminauhoja voidaan käyttää lihasvoiman kehittämisessä, sillä niiden avulla voidaan helposti lisätä vastusta erilaisiin harjoituksiin. Myös terapiapalloa voidaan hyödyntää esimerkiksi voiman lisäämisessä ja keskivartalon lihasten aktivoinnissa. Tasapainolautojen tarkoitus on luoda harjoittelulle epätasainen alusta, jotta asiakkaan on käytettävä lihaksiaan uudenlaisella tavalla pysyäkseen tasapainossa.

Fysioterapiassa asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista, ja se tapahtuu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että ennen itsenäistä harjoittelua liikkeet ja harjoitukset kannattaa opetella yhdessä fysioterapeutin kanssa, jotta ne vaikuttavat lihaksiin juuri halutulla tavalla. Saat perusteellisen ohjauksen kotona harjoitteluun myös Kouvolan toimipisteistämme Myllykoskella ja Inkeroisissa.

Milloin fysioterapiaan

Fysioterapia alkaa aina asiakkaan tarpeesta. Asiakas voi varata ajan itse, eikä tarvitse siihen terveydenhuollon kirjallista määräystä. Suuri osa väestöstä kaipaa fysioterapeutin palveluita jossakin vaiheessa elämäänsä, ja fysioterapiasta voivat hyötyä kaikenikäiset ihmiset.

Fysioterapiaan voi hakeutua monesta eri syystä. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • niska-hartiaseudun ja olkapäiden ongelmat: lisääntyneen näyttöpäätetyöskentelyn ja älylaitteiden käytön myötä tämän alueen vaivat ovat yleistyneet.
  • selän ongelmat: erilaisia selkäkiputiloja pystytään usein lievittämään fysioterapian keinoin.
  • alaraajojen ongelmat: esimerkiksi nilkan tai jalkaterän kiputilat ovat yleisiä, ja fysioterapeutin vastaanotolle kannattaa tulla oireilun helpottumiseksi.
  • leikkauksen jälkeinen kuntoutus: leikkausalueen fysioterapia nousujohteisesti, jotta toimintakyky palautuu.
  • vakavasta sairaudesta tai vammasta toipuminen: esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt tai selkäydinvamma voivat vaikeuttaa liikkumista ja kotona selviytymistä, jolloin fysioterapialla voidaan tukea ja lisätä toiminta- ja liikkumiskykyä sekä arjessa selviytymistä.
  • hyvän työkunnon ylläpitäminen: fysioterapeutti antaa ohjeita siihen, miten kehoa voi parhaiten tukea työn aiheuttamassa rasituksessa.

Voit varata ajan fysioterapiaan Kouvolan alueella sijaitseviin toimipisteisiimme Myllykoskelle tai Inkeroisiin. Ajanvarauksen voit tehdä nettiajanvarauksella tai soittamalla meille.