Fysioterapia

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Fysioterapia alkaa aina asiakkaan tarpeesta.

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esim:

  • Niska-hartiaseudun ja olkapäiden ongelmat
  • Selän ongelmat
  • Alaraajojen ongelmat
  • Leikkausten jälkeinen kuntoutus

Voit varata ajan fysioterapiaan Kouvolan alueella sijaitseviin toimipisteisiimme Myllykoskelle tai Inkeroisiin. Ajanvarauksen voit tehdä nettiajanvarauksella tai soittamalla meille.