Yritysesittely

Myllykosken Fysikaalinen Hoitolaitos on perustettu vuonna 1983. Inkeroisiin toiminta laajeni vuonna 1995. Toimitilat sijaitsevat kahdessa eri toimipisteessä Kouvolan kaupungin alueella. Toinen toimipiste sijaitsee Myllykoskella Karjalantiellä ja toinen Inkeroisissa Valtatiellä Kymijoen Hoivan kanssa samassa rakennuksessa alimmassa kerroksessa.

Yritys tarjoaa luotettavaa ja turvallista fysio- ja lymfaterapiaa koulutetun ammattihenkilöstön antamana. Toiminnan perusajatuksena on auttaa ihmistä voimaan paremmin ja saavuttamaan niin hyvä toiminta- ja liikkumiskyky kuin se on kulloinkin sairauden, vamman tai oireen huomioiden on mahdollista. Yritys tuottaa avoterveydenhuollon fysio- ja lymfaterapiapalveluja henkilökunnan ammattitaidon, työkokemuksen sekä yleisesti hyväksyttyjen hoitomenetelmien mukaisesti.

Olemme mukana Kanta- järjestelmässä. Kanta eli Kansallinen Terveysarkisto on sähköinen potilastiedonarkisto. Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. Omakannassa näet nämä tiedot itse. Kanta-palveluja käyttävät julkinen ja yksityinen terveydenhuolto sekä apteekit. Kannan avulla tiedot ovat ajantasaisina käytettävissä hoitotilanteessa. Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Tietoja käsittelevät apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu edellyttää aina asiakas- tai hoitosuhdetta.

Yrityksemme on Kelan vaativan lääkinnällisen avokuntoutuksen sopimuskumppani vuosina 2019-2020. Sopimus koskee yksilö allasterapiaa.  https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Yhteistyökumppaneita ovat myös vakuutusyhtiöt, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri ja Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa.

Olemme tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen fysioterapian korvaamisesta suorakorvausmenettelyllä. Asiakas osoittaa vakuutuksen piiriin kuulumisen näyttämällä Kela-kortin tai voimassa olevan henkilökortin, jossa on sairausvakuutustiedot. Asiakas maksaa fysioterapialaskusta ainoastaan omavastuuosuuden ja me haemme tilitysmenettelyllä asiakkaan puolesta Kela-osuuden. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kela-korvaus halutessaan myös itse ilman suorakorvausmenettelyä.

k