Neurologinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia edistää toimintakykyä aivo- ja selkäydinvaurioiden jälkitiloissa sekä muissa neurologisissa sairauksissa. Neurologisia sairauksia ja vammoja ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet ja CP-vamma.

Oireena voi olla esimerkiksi lihasten yliaktiivisuus, kipu, nivelten liikerajoitukset, tuntopuutokset, lihasheikkous tai liikkeen hahmottamisen vaikeus. Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky ei riitä arjessa selviytymiseen.

Meillä on hyvää osaamista neurologiseen kuntoutukseen ja olemme kouluttautuneet myös sen tiimoilta. Bobath-koulutus aivoverenkiertohäiriöihin on Liisalla, Anna-Maarialla ja Minnalla lisäksi Annella on neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus.