FYSIOTERAPIAN KORVAAMINEN SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

Olemme tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen fysioterapian korvaamisesta suorakorvausmenettelyllä.

Asiakas osoittaa vakuutuksen piiriin kuulumisen näyttämällä Kela-kortin tai voimassa olevan henkilökortin, jossa on sairausvakuutustiedot. Asiakas maksaa fysioterapialaskusta ainoastaan omavastuuosuuden ja me haemme tilitysmenettelyllä asiakkaan puolesta Kela-osuuden.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kela-korvaus halutessaan myös itse ilman suorakorvausmenettelyä.

Vastaa